uyap

Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi (UYAP)

118 70 da verilecek bu hizmet; UYAP’ta kayıtlı dava ve icra takibi olup olmadığı, varsa hangi birimde olduğu, esas ve karar numarası, sonuçlanıp sonuçlanmadığı, duruşma tarihi ve taraf bilgileri ve benzeri bilgileri vermektedir. Adalet Bakanlığı işbirliğiyle, Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi (“UYAP”) veritabanı üzerinden oluşturulmuştur 118 70 tarafından kullanıcılara aktarılan bilgiler , bilgi mahiyetinde olup ve hukuken tebligat yerine geçmemektedir.

118 70′i arayarak UYAP hizmetlerinden faydalanmak isteyen kullanıcılar, müşteri temsilcisi tarafından kimlik doğrulama amacıyla talep edilecek bilgileri doğru, eksiksiz ve yanıltıcı olmayacak şekilde sunmakla yükümlüdür. Söz konusu bilgilerin yanlış, eksik veya yanıltıcı şekilde sunulması sebebiyle doğabilecek doğrudan veya dolaylı maddi ve/veya manevi menfi ve/veya müsbet zararlardan ve olası sair zarar ve masraflardan dolayı 11870 ‘in hiç bir şahsi, hukuki ve cezai sorumluluğu mevcut değildir Bu kapsamda yapılacak kimlik sorgulamasında sağlanan bilgilerin gerçek kişiler için sorgulanan kimlik sahibi tarafından yapıldığı öngörülür. Aksi haller için 118 70’in herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır